Bestøvning af afgrøder, blomster, frugttræer med videre, giver mere udbytte og merindtægt. Det kan have stor betydning for enhver slags afgrøde, at have bier stående enten i kanten af afgrøde-arealet, eller i nærheden deraf.

Vi vil her gøre det overskueligt for dig, at få et overblik over hvor meget udbytte og værdi det giver at have bier i nærheden til bestøvning, også kaldet bibestøvning.

Biers påvirkning for merproduktion

Der er en lang række afgrøder i både landbruget og i frugtavlen, der kvitterer for bestøvning, i form af højere udbytte og bedre kvalitet.

Afgrøder som æbler, blommer og hvidkløver er afhængig af bestøvning, uanset om det er fra bier eller andre insekter. Bestøvningen for disse afgrøder er med andre ord nærmest altafgørende for frø- og frugtsætningen, da blomsterne skal bestøves for at give udbytte. 

Også afgrøder som solbær, hestebønner og raps, giver betydeligt højere udbytte når de insektbestøves, kontra selvbestøvning. Ved selvstøvede afgrøder, kan det oftest ikke afgøres hvor meget udbyttes stiger ved insektbestøvning.

Bierne er de vigtigste, af alle de bestøvende insekter der flyver rundt blandt blomsterne på afgrøderne. For afgrøder der dyrkes i Danmark, kan honningbier have stor betydning for en tilstrækkelig bestøvning.

Merproduktion i procent, ved bestøvning

Merindtægt ved bestøvning

Når biernes bestøvning hjælper til merproduktion, får du selvfølgelig også en merindtægt på dine afgrøder efter bestøvning. I tabellen nedenfor, kan du få et hurtigt overblik over hvad der ligger i bestøvning af kroner og øre, tallene er vejledende og kan naturligvis ikke garanteres.

Alle tal kommer fra bestøverportalen, som Danmarks Biavlerforening blandt andre står bag. Der oplyses, at alle priser er beregnet på grundlag af de priser som planteavlerne får for deres produkter. Hvis man beregnede merindtægten på grundlag af salgsværdien direkte til forbrugerne, så ville prisen være væsentlig højere.

Merindtægt ved bestøvning

Bier til bestøvning

Hos Bøgeholms Biavl har vi bier til bestøvning flere steder i hele Midt/Vest Jylland, og kan også tilbyde at sætte bier ud til, eller i nærheden af dine afgrøder, så du kan opnå højere udbytte. 

Kontakt os for et tilbud og høre nærmere på tlf. 50 78 69 36, du kan også klikke på knappen nedenfor og komme til vores kontakt sektion.

Kontakt